Redovno održavanje autoputa Beograd – Niš

! Strana je u pripremi

Primer teksta – Godine 1982. preduzeće Srbijaautoput osnovano je kao kompanija u javnom sektoru. Potpunom privatizacijom, April 2006, učinjen je pokušaj da se značajnim investicijam preduzeće dovede na najsavremeniji tehnološki nivo u pogledu voznog parka, mašina i ne samo u segmentu održavanja autoputeva. Radnicima nekadašnjog javnog preduzeća sadašnje preduzeće nudi sigurna i moderna radna mesta. Ovde treba napomenuti da se jezgro zaposlenih povećalo posle privatizacije. Ova okolnost proizvod je rasta ponuđenih usluga unutar i izvan sektora odršavanja autoputeva. Shodno tome, Srbijaautoput se prilagodilo zahtevima tržišta i stoji na raspolaganju pored pored javne uprave i preduzećima i institucijama slobodne ekonomije kao kompetentan partner.