Sertifikati

SERTIFIKATI:

  • OHSAS 18001/2007 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
  • ISO 9001/2008 – Sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001/2005 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

OHSAS 18001/2007

ISO 9001/2008

ISO 9001/2008