Vreme

na glavnim baznim stanicama

Srbijaautoput D.O.O.

Preduzeće Srbijaautoput doo nudi kompletan asorteman usluga letne i zimske službe za nesmetano odvijanje saobraćaja i osiguranje bezbednosti na autoputevima. Održavamo za Vas mrežu autoputeva od preko 340 km. Kosidbeni, zemljani i asfaltni radovi su neke od usluga koje se izvode u okviru očuvanja vrednosti građevinske supstance autoputa doprineseći Vašoj bezbednosti kao učesnika u saobraćaju.
Preko 5 putnih baza za održavanje autoputa i 6 pomoćnih punktova (koji se aktiviraju za potrebu zimske službe) stoje nam na raspolaganju u neposrednoj blizini autoputa, kako bi brzo odgovorila dnevnim zahtevima i zadacima.
Pored toga nudimo i usluge izgradnje i rekonstrukcije autoputeva i i puteva na teritoriji Srbije.
Godine 1982. preduzeće Srbijaautoput osnovano je kao kompanija u javnom sektoru. Potpunom privatizacijom, April 2006, učinjen je pokušaj  da se značajnim investicijam preduzeće dovede na najsavremeniji tehnološki nivo u pogledu voznog parka, mašina i know-how ne samo u segmentu održavanja autoputeva [...]

Bazne stanice

za održavanje autoputa

Nedavno završeni radovi

Uspešno obavljeni radovi u prethodnom periodu