Počeli radovi u kamenolomu

! Članak je u pripremi Preduzeće Srbijaautoput doo nudi kompletan asorteman usluga letne i zimske službe za nesmetano odvijanje saobraćaja i osiguranje bezbednosti na autoputevima. Održavamo za Vas mrežu autoputeva od preko 340 km. Kosidbeni, zemljani i asfaltni radovi su […]

Nabavka novih kamiona

! Članak je u pripremi Preduzeće Srbijaautoput doo nudi kompletan asorteman usluga letne i zimske službe za nesmetano odvijanje saobraćaja i osiguranje bezbednosti na autoputevima. Održavamo za Vas mrežu autoputeva od preko 340 km. Kosidbeni, zemljani i asfaltni radovi su […]